Welkom bij peuterspeelschool Bambini!
Welkom bij peuterspeelschool Bambini in Noordwijkerhout

Lekker spelen, andere kinderen ontmoeten en ook nog een extra stapje zetten in de ontwikkeling. Dat is wat peuters doen op peuterspeelzaal Bambini, in een omgeving die helemaal voor hen is ingericht.
Peuters vanaf twee jaar leren er samen met andere kinderen spelen, samen het speelgoed delen. Ze leren grenzen kennen, voelen zich gewaardeerd en ontwikkelen er allerlei vaardigheden.
Ook voor ouders is het een gelegenheid om contacten te leggen met andere ouders en het is soms prettig om “even je handen vrij te hebben”.

De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. De groep wordt geleid door 2 beroepskrachten juf Giny en juf Joke.
Ook kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking zijn welkom als dat, in overleg met de leidsters, haalbaar is.

Waar kunt u Bambini vinden
Hoogstraat 58-A
2211 GM Noordwijkerhout

telefoonnummer: 06-55877951
info@bambini-noordwijkerhout.nl
www.bambini-noordwijkerhout.nl

Openingstijden
U kunt uw kind brengen tussen 08.30 uur - 08.45 uur en ophalen tussen 11.45 uur - 12.00 uur elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Wat nog meer?
De peuterspeelschool heeft een belangrijke functie op het gebied van de vroegtijdige signalering van een eventuele achterstand en/of stilstand in de ontwikkeling van uw kind. Samen met de ouders wordt naar een passende aanpak gezocht.

Peuterspeelscholen zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor kinderen.
Hoe ziet de peuterspeelschool ochtend eruit?
Hoe ziet de peuterspeelschool ochtend eruit?

De ouders en kinderen worden door de leidsters begroet. U kunt met uw kind een puzzel maken of een boekje lezen. Na een kwartiertje is het tijd om te starten en is het de bedoeling dat u afscheid hebt genomen van uw kind.

Om half 10 gaan we in de kring om elkaar te begroeten en te vertellen wat we die ochtend gaan doen.
We spelen, knutselen, tekenen, kleuren, puzzelen, doen spelletjes of zingen liedjes. De leidsters spelen in op de stemming en behoeftes van de kinderen.
Halverwege de ochtend gaan we in de kring en eten we fuit met elkaar en wordt er lekker gedronken.
Even tijd om een boekje voor te lezen of wat met elkaar te babbelen. Kinderen hebben soms veel te vertellen! Puk komt dan ook om de hoek kijken. Na deze groepsactiviteit is het weer tijd om verder te spelen.
Als het weer het toe laat gaan we aan het einde van de ochtend naar buiten.

Fruit eten
Gezonde voeding en voldoende beweging voor de peuters vinden wij erg belangrijk.

Op de peuterspeelzaal wordt gezamenlijk fruit gegeten. Voor de vakantie was dit nog niet op alle dagen. Wegens groot succes zijn we op alle dagen fruit gaan eten.
Voor het gezamenlijk eetmoment wordt het fruit schoongemaakt en aan alle peuters aangeboden. Dit betekent dat uw peuter niet alleen het eigen fruit kan proeven, maar ook fruit dat door andere kinderen wordt meegenomen.
We willen u vragen om één stuk fruit mee te geven.
Tips: appel, banaan, kiwi, komkommer, druiven, aardbeien etc.

De leidsters zingen samen met de kinderen voor het fruit eten een liedje:

Kijk eens naar de appel
Kijk eens naar de peer
Kijk eens naar de banaan
Er is nog veel meer
Ga maar lekker eten
Fruit dat is gezond
stop het niet in je oren
Maar stop het in je mond!
Voorschoolse educatie met Puk en Ko
VVE met Puk en Ko
Op Bambini werken de leidsters met het Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma Puk en Ko.

Een compleet en verassend gevarieerd programma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat.

Daarnaast is er in Puk en Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen.

Wat doen Puk en Ko
Puk noemt elke ochtend in de kring alle namen van de kinderen op. Daarna zitten de kinderen vol spanning te wachten op wat Puk in zijn rugzakje heeft meegenomen. In het rugzakje zitten kleine voorwerpen die aansluiten bij het programmathema van die periode. Om de beurt mogen de kinderen een voorwerp uit het rugzakje halen en vertellen wat het is.

Ko is de knuffel van Puk en gaat graag uit logeren bij de peuters. Hij heeft een reiskoffertje met daarin zijn pyjama en dagboek. In het dagboek kunnen de peuters samen met hun ouders verslag doen van wat zij allemaal beleefd hebben met elkaar. Als Ko weer terug is van de logeerpartij dan lezen wij gezamenlijk het dagboek in de kring.
Pedagogisch beleid
Uit ons pedagogisch beleid:

Kinderen zijn trots op wat ze kunnen. Ze willen dat laten zien en delen, daarom hebben we de competenties vertaald in hun woorden.

Zo komen we tot de volgende soorten van competenties:

emotionele competenties
“kijk, ik mag er zijn”

sociale competenties
“kijk, we doen het samen”

motorisch-zintuigelijke competenties
“kijk, ik kan het zelf, het lukt me”

cognitieve competenties
“kijk, ik voel, denk en ontdek”

taal en communicatieve competenties
“luister, ik kan het zelf zeggen”

morele competenties
“kijk, ik ben een lief, goed kind”

expressieve en beeldende competenties
“kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken”
Vakantierooster
Vakantierooster 2016-2017

Kermisdag 08 september 2016
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 03 maart 2017
Goede Vrijdag 14 april 2017
2e Paasdag 17 april 2017
Koningsdag 27 april 2017
Meivakantie 24 april t/m 05 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag 05 juni 2017
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2017

Administratie, bestuur en ouderraad
Administratie
Stichting Peuterspeelzaal Bambini
Postbus 159
2215 ZJ Voorhout
telefoonnummer: 0252-533943 (De Speelbrug)
e-mail: info@bambini-noordwijkerhout.nl

bankrekening: NL43RABO0117289256
t.n.v. Stichting Peuterspeelzaal Bambini te Noordwijkerhout.

KvK 28108167

Pedagogisch medewerkers
Giny Warmenhoven en Joke Bakker

Directie
Ludi van Zanten

Bestuur
Astrid Augustinus
Cor Koster
Marijke Schrama
Aanmelden
Bambini is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

De keuze voor het aantal af te nemen dagdelen staat vrij.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke dagdelen uw voorkeur heeft, wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Inschrijven
U kunt uw kind digitaal inschrijven door onderstaand formulier in te vullen en het inschrijfgeld van € 15,- over te maken. U kunt dit bedrag onder vermelding van de naam waaronder het kind wordt ingeschreven, storten op bankrekening NL43RABO0117289256 t.n.v. Stichting Peuterspeelzaal Bambini.

Schriftelijk middels het inschrijfformulier. U kunt deze aanvragen via email info@bambini-noordwijkerhout.nl.

Telefonisch door te bellen naar 06-55877951

Op de speelzaal, waar u gelijk een kijkje kunt nemen.

voornaam
achternaam
geboortedatum
naam ouders/verzorgers
adres
postcode en woonplaats
emailadres
telefoon
Aantal ochtenden